top of page

Avís Legal

INFORMACIÓ DE L'EDITOR

Cuadrat Valley SLU

C/ Vall de Cabo, 26 - 25199 Lleida - ESPANYA

T.  +34 973 24 21 64

Correu electrònic: info@cuadratvalley.com 

CIF - B25796889

Intra IVA. : ESB25796889

Capital social: 10.000.000 €

RESPONSABLE DE PUBLICACIONS

Caroline Teycheney

contact@jade33.fr

 

DESENVOLUPAMENT I DISSENY

KPWP 

www.kpwp.agency

 

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Isabelle Garnerone

igarnerone@gmail.com

 

CRÈDITS FOTOGRÀFICS

©François Blazquez  ©Adrià Goula ©Reinald Pomès

  

ALLOTJAMENT

OVH ROUBAIX

2, rue Kellerman

59100 Roubaix

L'accés a la nostra web, així com l'ús del seu contingut es realitza en el marc de les condicions d'ús que es descriuen a continuació. El fet d'accedir i navegar per la web comporta la seva acceptació sense reserves de les dades següents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot aquest lloc està subjecte a la legislació europea i internacional sobre drets d'autor i propietat intel·lectual. Tots els drets de reproducció estan reservats, inclosos els documents descarregables i les representacions iconogràfiques i fotogràfiques. Tots els productes, logotips, marques comercials o marques registrades esmentades en aquest lloc pertanyen als seus respectius propietaris i administradors web. Tots els llocs web creats i allotjats per KPWP són responsabilitat exclusiva dels seus propietaris.

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que disposa la Llei n° 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, té dret a accedir, modificar, rectificar i suprimir les dades que us concerneixen. Per sol·licitar la modificació, rectificació o supressió de les dades que us concerneixen, només heu d'enviar una carta per mitjans electrònics o per correu postal a l'empresa CUADRAT VALLEY, justificant la vostra identitat.

 

ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Els enllaços pressents en aquest lloc poden dirigir el visitant a llocs externs, el contingut dels quals no pot comprometre de cap manera la responsabilitat de CUADRAT VALLEY L'establiment d'un enllaç d'hipertext al lloc www.cuadratvalley.com està subjecte a autorització

bottom of page